Certifikater giver sikkerhed og tryghed

Hos Vejle Center Hotel har vi flere forskellige certifikater, fordi vi er kvalificerede og efterlever bestemte retningslinjer. Certifikater hjælper med at give dig et indtryk af vores hotel og sikrer, at der er det, du kan forvente.
Vi tager hånd om dig, fra du ankommer, til du går.

Certifikater til flere formål
Vi er eksperter i at give den gode gæsteoplevelse. Det gør sig gældende, hvad enten du besøger os som par, familie eller single eller for at afholde et arrangement i arbejdsøjemed.
Vi har plads til alle, og når vi siger det, så mener vi alle.

Vi har gode adgangsforhold til bygninger og udearealer, fordi vi ved, at nogle mennesker er afhængige af det for at kunne færdes på egen hånd og deltage i hverdagslivet. Det kan være svært at vide hjemmefra, om et hotel, en restaurant eller andet har de tilstrækkelige rammer til eksempelvis kørestolsbrugere, eller om stedet har lokaler eller faciliteter til at afholde arrangementer.

Hos Vejle Center Hotel har vi flere certifikater inden for forskellige områder.
De er din sikkerhed og dokumentation for, at vi lever op til relevante krav og retningslinjer.

 

 

 

 

Indsamling af madaffald, brugt fritureolie og stegefedt.
På Vejle Center Hotel indsamles og genanvendes vores madaffald til biogas og til recirkuleret gødning hos Daka Refood.
Det er en vigtig agenda, da alt affald indeholder ressourcer, vi kan og skal udnytte og genbruge til gavn for miljøet. Det gælder bl.a. madaffald fra vores restaurant og køkken.
Helt konkret bliver madaffaldet, fedtet og fritureolie genanvendt til grøn energi, næringsrig gødning og biodiesel. Et sikkert, værdifuldt og bæredygtigt valg!

REFOOD mærket er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og for genanvendelse.
REFOOD mærket er en tillidsbaseret certificering, som bygger på en fælles vision om en bæredygtig fødevare- og servicesektor, præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse.

 

 

 

 

 

FN’s Verdensmål trådte i kraft i januar 2016 og består af 17 mål og 169 delmål. Det er den mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden, som verden har set, og den skal frem til 2030 udstikke en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet, som vi bor på. Læs mere om, hvilke tiltag vi har på Vejle Center Hotel.

 

 

 

Konferencelokaler, overnatning og oplevelser i Danmarks tredjestørste kongres- og konferenceby, nemlig Vejle.
Vejle Center Hotel er en del af MeetingVejle, som er et fællesskab, der er med til at skabe mindeværdige møder mellem mennesker.

MeetingVejle er fællesskabet, der arbejder for, at andre fællesskaber får gode oplevelser.
Vi ønsker sammen at være gode værter, få vores gæster til at gå hjem med et smil på læben og lysten til at komme til Vejle igen.

 

 

 

 

Gode adgangsforhold til bygninger og udearealer har betydning for os alle sammen. Nogle mennesker er afhængige af gode adgangsforhold for at kunne færdes og deltage, og for andre betyder det bedre komfort. For nogle gælder det hele livet, på et tidspunkt i livet eller sent i livet. Det kan have betydning for os selv eller nogen, vi kender.

Gennemtænkte, tilgængelige løsninger sikrer, at flere kan færdes på egen hånd eller sammen med familie eller venner og deltage i hverdagslivet eller være kunde, gæst, borger, turist, medarbejder, mødedeltager, patient eller en hvilken som helst anden funktion man nu måtte have for at færdes i samfundet.

På Vejle Center Hotel har vi “God Adgang” på følgende persongrupper: kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, personer med astma og allergi, udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder.

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.
Green Key findes nu på omkring 3000 turistvirksomheder i omkring 60 lande.

En miljømærket virksomhed skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.
Alle medlemmer af Green Key behandles, godkendes og kontrolleres løbende af en Jury bestående af Friluftsrådet og HORESTA, mens Miljøstyrelsen deltager som observatør med indflydelse på procedure og kriterier.
Denne sammensætning sikrer et godt fagligt input til drift og udviklingen af miljømærket uafhængig af særlige erhvervsinteresser.
Green Key er en selvstændig international mærkningsordning.

 

 

 

 

 

VisitVejle og MeetingVejle har modtaget HORESTAs Green Tourism Organization certifikat!

Det betyder, at de lever op til Green Tourism Organization’s skrappe miljøkrav til turismeorganisationer, som både gælder for bygninger og for indsatsen for at fremme bæredygtig turisme.
Byen vil gøre det lettere for gæsten at vælge bæredygtigt – uden at det går ud over oplevelsen, ferien eller mødet.
Vejle er naturligvis vanvittig stolt af certificeringen, og glæder sig til at sætte endnu mere fokus på bæredygtig turisme fremadrettet.

Læs mere om GTO certificeringen her og her.

En familiær ånd med fokus på den gode oplevelse

Vejle Center Hotel er en del af Munkebjerg Gruppen, som er et familieejet hotel. Med tre søskende i front har de hver sit særpræg, men også dét til fælles, at standarden skal være høj. Alle tre søskende stræber efter at give dig en god oplevelse. Din oplevelse skal ske i inspirerende rammer, uanset om formålet med at besøge Vejle Center Hotel er faglig udvikling, samvær, afslapning, kulinariske madoplevelser, underholdning eller en kombination.

Vores certifikater hjælper dig til på forhånd at vurdere vores sted.
Vi byder velkommen til par, familier og virksomheder – og vi glæder os til at se dig!

 

Gitte Habekost Koch

Hoteldirektør / Konference +45 7643 6700 E-mail: gitte.h@vejlecenterhotel.dk

Thomas Hoffmann

Senior Key Account Manager +45 2137 6812 E-mail: business@vejlecenterhotel.dk
camilla ambeck

Camilla Ambeck