Certifikater giver sikkerhed og tryghed

Hos Vejle Center Hotel har vi flere certifikater, fordi vi er kvalificerede og efterlever bestemte retningslinjer. Certifikater hjælper med at give dig et indtryk af vores steder og sikrer, at der er det, du kan forvente.
Vi tager hånd om dig, fra du ankommer, til du går.

Certifikater til flere formål
Vi er eksperter i at give den gode gæsteoplevelse. Det gør sig gældende, hvad enten du besøger som par, familie eller for at afholde et arrangement i arbejdsøjemed. Vi har plads til alle, og når vi siger det, så mener vi alle.

Vi har gode adgangsforhold til bygninger og udearealer, fordi vi godt ved, at nogle mennesker er afhængige af det for at kunne færdes på egen hånd og deltage i hverdagslivet. Fordi det kan være svært at vide hjemmefra, om et hotel, en restaurant eller andet har de tilstrækkelige rammer til eksempelvis kørestolsbrugere, eller om stedet har lokaler eller faciliteter til at afholde arrangementer.

Hos Vejle Center Hotel har vi flere certifikater inden for forskellige områder.
De er din sikkerhed og dokumentation for, at vi lever op til relevante krav og retningslinjer.

SAFE TO VISIT

I forbindelse med genåbningen er det afgørende, at vi er i stand til at skabe sikkerhed og tryghed for vores gæster. Derfor har HORESTA udarbejdet vejledningen SAFE TO VISIT.

Med HORESTAs nye vejledning, SAFE TO VISIT, har vi al den nødvendige information om myndighedernes anbefalinger og krav til at holde afstand, arealkrav, krav til rengøring, hygiejne, gæstehåndtering og arbejdsgange m.v. samt HORESTAs råd i den forbindelse.

Som en del af materialet er der også kommunikation til gæsterne, som vi kan udlevere og som vi har hængt op på hotellet. Her kan vores gæster let og overskueligt se, hvordan vi sikrer dem et trygt besøg ved at følge myndighedernes krav samt HORESTAs anbefalinger.
I tilknytning til SAFE TO VISIT er der desuden produceret diverse materialer, som vi bruger til at hjælpe gæster og medarbejdere til at overholde blandt andet afstandkrav, med tydelig skiltning og afstandsmarkering.

I forbindelse med genåbningen er det afgørende, at vi er i stand til at skabe sikkerhed og tryghed for vores gæster. Derfor har HORESTA udarbejdet vejledningen SAFE TO VISIT. Med HORESTAs nye vejledning, SAFE TO VISIT, har vi al den nødvendige information om myndighedernes anbefalinger og krav til at holde afstand, arealkrav, krav til rengøring, hygiejne, gæstehåndtering og arbejdsgange m.v. samt HORESTAs råd i den forbindelse.

Som en del af materialet er der også kommunikation til gæsterne, som vi kan udlevere og som vi har hængt op på hotellet. Her kan vores gæster let og overskueligt se, hvordan vi sikrer dem et trygt besøg ved at følge myndighedernes krav samt HORESTAs anbefalinger.

I tilknytning til SAFE TO VISIT er der desuden produceret diverse materialer, som vi bruger til at hjælpe gæster og medarbejdere til at overholde blandt andet afstandkrav, med tydelig skiltning og afstandsmarkering.

Corona certifikatet er udstedt af HORESTA, som er en dansk brancheorganisation for hotel, -restaurant, -turist og oplevelseserhvervet. HORESTA har udviklet et ‘SAFE TO VISIT’-certifikat. Certifikater er udarbejdet for at gøre det nemt for dig at se, hvordan vi og andre i branchen forholder sig til og arbejder med at skabe trygge og sikre rammer for dit besøg.

Når du ser HORESTA’s SAFE TO VISIT- certifikat, kan du være sikker på, at virksomheden følger myndighedernes krav om afstand, til rengøring, hygiejne, gæstehåndtering og arbejdsgange. 

Kig efter mærket – så ved du, at virksomheden efterlever disse fem punkter:
1. Sikker afstand
2. Klar information om god adfærd
3. Grundig rengøring, vask og desinfektion
4. Sikkerhed for højt hygiejneniveau
5. Styr på arbejdsgangene

 

 

MEETINGVEJLE

Konferencelokaler, overnatning og oplevelser i Danmarks tredjestørste kongres- og konferenceby, nemlig Vejle. Vejle Center Hotel er en del af MeetingVejle, som er et fællesskab, der er med til at skabe mindeværdige møder mellem mennesker.

MeetingVejle er fællesskabet, der arbejder for, at andre fællesskaber får gode oplevelser.

Vi ønsker sammen at være gode værter, få vores gæster til at gå hjem med et smil på læben og lysten til at komme til Vejle igen.

 

 

 

 

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

Gode adgangsforhold til bygninger og udearealer har betydning for os alle sammen. Nogle mennesker er afhængige af gode adgangsforhold for at kunne færdes og deltage, og for andre betyder det bedre komfort. For nogle gælder det hele livet, på et tidspunkt i livet eller sent i livet. Det kan have betydning for os selv eller nogen, vi kender.

Gennemtænkte, tilgængelige løsninger sikrer, at flere kan færdes på egen hånd eller sammen med familie eller venner og deltage i hverdagslivet eller være kunde, gæst, borger, turist, medarbejder, mødedeltager, patient eller en hvilken som helst anden funktion man nu måtte have for at færdes i samfundet.

På Vejle Center Hotel har vi “God Adgang” på følgende persongrupper: kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, personer med astma og allergi, udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder.

GREEN KEY

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

Green Key findes nu på omkring 3000 turistvirksomheder i omkring 60 lande.

En miljømærket virksomhed skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.
Alle medlemmer af Green Key behandles, godkendes og kontrolleres løbende af en Jury bestående af Friluftsrådet og HORESTA, mens Miljøstyrelsen deltager som observatør med indflydelse på procedure og kriterier.
Denne sammensætning sikrer et godt fagligt input til drift og udviklingen af miljømærket uafhængig af særlige erhvervsinteresser.
Green Key er en selvstændig international mærkningsordning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VisitVejle og MeetingVejle har modtaget HORESTAs Green Tourism Organization certifikat!

Det betyder, at de lever op til Green Tourism Organization’s skrappe miljøkrav til turismeorganisationer, som både gælder for bygninger og for indsatsen for at fremme bæredygtig turisme.
Byen vil gøre det lettere for gæsten at vælge bæredygtigt – uden at det går ud over oplevelsen, ferien eller mødet.
Vejle er naturligvis vanvittig stolt af certificeringen, og glæder sig til at sætte endnu mere fokus på bæredygtig turisme fremadrettet.

Læs mere om GTO certificeringen her og her.

En familiær ånd med fokus på den gode oplevelse

Vejle Center Hotel er en del af Munkebjerg Gruppen, som er et familieejet hotel. Med tre søskende i front har de hver sit særpræg, men også dét til fælles, at standarden skal være høj. Alle tre søskende stræber efter at give dig en god oplevelse. Din oplevelse skal ske i inspirerende rammer, uanset om formålet med at besøge Vejle Center Hotel er faglig udvikling, samvær, afslapning, kulinariske madoplevelser, underholdning eller en kombination.

Vores certifikater hjælper dig til på forhånd at vurdere vores sted.
Vi byder velkommen til par, familier og virksomheder – og vi glæder os til at se dig!